LEVERAXE® BRUKSANVISNING

LEVERAXE är ett nytt verktyg som fungerar på ett helt annat sätt än vanliga yxor. Viktfördelningen är ojämn vilket enligt vissa fysikens lagar gör att yxan vrider sig då den träffar vedträet. Läs noga igenom anvisningarna om säkerhet och bruk innan du börjar klyva ved på detta nya och njutningsfulla sätt.
Leveraxe bruksanvisning

LEVERAXE® HÄVSTÅNGSVERKAN

Leveraxe är formad så att eggens tyngdpunkt ligger utanför slaglinjen och skaftet. När eggen kommer i kontakt med vedträet, bromsas rörelsen. Yxan lutar omedelbart åt höger och samtidigt tar eggen ett stadigt tag i veden. Yxhuvudet blir snabbt bredare i formen och förhindrar att eggen slår djupt in medan det garanterar rörelsen åt höger. Yxhuvudets form förhindrar också att eggen sjunker för djup in i vedträet och fastnar där, vilket ofta händer med en vanlig yxa.
Leveraxe hävstångsverkan

Eggen sjunker ca. 5mm in i träet och vrider sig omedelbart till höger.

Leveraxe hävstångsverkan

När yxan vrider sig, trycker hävstångskraften löst klabben.

Leveraxe hävstångsverkan

Hävstångskraften är flera gånger större än kraften av ett slag rakt uppifrån.

Leveraxe hävstångsverkan

Slagdämpare eller stopphake bromsar rörelseenergin på ett säkert sätt.

LEVERAXE® SÄKERHETSANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningar

 • Förvara Leveraxe säkert och utom räckhåll för barn.
 • Ett slag med yxan kan förorsaka personskador.
 • Ett slag mot ett hårt föremål kan skada yxan.
 • Använd inte yxan om skaftet eller yxhuvudet är skadat.
 • Använd aldrig Leveraxe under alkoholpåverkan eller vid dålig koncentration t.ex. pga. trötthet eller mediciner.
 • Leveraxe är endast avsedd för vedklyvning. Använd inte Leveraxe till någonting annat.
 • Slå inte på verktyg, spikar eller andra föremål med Leveraxe.
 • Slå inte på Leveraxe med andra föremål.
 • Använd inte yxan att tälja med eller som slagverktyg för annat ändamål.
 • Håll alltid i Leveraxe med båda händerna.
 • Sikta alltid ca 4-8 cm in från vedträets vänstra kant, så att eggen vider sig säkert då den träffar vedträet.
 • Det är viktigt, att du låter Leveraxe rotera i dina händer, men släpp inte skaftet helt.
 • Använd skyddslasögon och arbetshandskar med en greppyta som glider.
 • Säkerhetsavstånd 10 m. På grund av slagrörelsen kan klabbar och splitter nå stora hastigheter. Säkerställ att inga människor, djur eller ömtåliga föremål finns så nära att skador kan uppstå.

LEVERAXE® UNDERHÅLL, FÖRVARING OCH GARANTI

Underhåll och förvaring

Eggen kan slipas till exempel med en slipsten eller slipskiva. Finslipningen fungerar utmärkt med en slipsten. Eggen behöver inte slipas ofta, eftersom den fungerar utmärkt även om eggen är lite ovass. Smörj bladet då och då med olja för att förebygga rost.

På grund av specialfixering kan yxhuvudet inte lösa sig, fastän skaftet skulle torka och kännas lös. Huvudet kan möjligen röra sig lite på skaftet, om yxan har uppbevarats en längre tid inomhus i en torr omgivning. Rörligheten slutar inom några dagar efter att yxan igen har tagits i bruk utomhus. Yxan kan doppas i en bunke med het vatten tills skaftet har svällt upp så att yxhuvudet sitter stadigt igen.

Uppbevara träskaftyxan i fuktig omgivning. Yxan med syntetiskt skaft får inte uppbevaras i direkt solljus eller användas i temperatur under -20 ° C.

Garanti

Yxhuvudet byts ut om produktionsfel upptäcks inom 10 år. Skador som förorsakats av dålig skötsel eller vårdlös användning täcks inte av garantin.
Leveraxe hugga tips 1
1. Klyv vedträet från flera olika sidor.
2. Klyv lagom stora klabbar.
Leveraxe hugga tips 2
1-13 Börja med att klyva medsols från vedträets yttre kant till mitten.
14-15 Vid behov, klyv klabbarna ytterligare.
Leveraxe hugga tips 3
1. Klyv vedträet först i två halvor.
2. Klyv vidare i sektorer.
3. Vid behov, klyv sektorerna i mindre klabbar.
Leveraxe hugga tips 4
a-1f Börja med att klyva medsols från vedträets yttre kant.
2. Klyv vedträet i mitten.
3. Klyv till slut på båda sidorna av grenarna.

BYGG EN HUGGKUBBE

Tillsammans med Leveraxe är ett gammalt bildäck på huggkubben mycket praktiskt. Det håller alla vedträn som ska spjälkas på plats och om du vill kan du seriespjälka många små klabbar på en gång. Vedträna hålls på huggkubben och de färdiga klabbarna kan lätt flyttas utan att de behöver lyftas upp från marken. Detta sparar din rygg.

Med en vanlig yxa är bildecket däremot inte lika praktiskt, eftersom yxhuvudet inte stannar ovanpå klabben och skaftet kan skadas eller tom. träffa dina fingrar. Vedklyvningen lyckas mycket snabbare och lättare om du bygger en motsvarande huggkubbe som du ser på bilden. Gamla bildäck får du helt gratis (!) på bensinmacken eller hos en bildäcksförsäljare.

Decket fästs på ett enkelt sätt vid huggkubben: trästöden spikas fast och decket kan skruvas fast i trästöden. Med en motvarande huggkubbe kan du ”serieklyva” även stora mängder ved på kort tid. Du behöver inte plocka upp de nertrillade klabbarna och sparar krafterna för det egentliga jobbet - klyvandet.
Bygg en huggkubbe

BESTÄLL ENGELSKT NYHETSBREV

LEVERAXE nyhetsbrev
E-post

Förnamn:

Efternamn:


Kontakta Oss

Adress:
Kaislatie 2, 21200 Raisio, FINLAND

Telefon:
+358 50 432 3250

E-post:
info@leveraxe.com